MOBILE SIDE PRESS COMPACT

Mobilni kompaktni bočni izmjenjivač paleta

Toppi Side Press uređaj za bočno stezanje koji omogućava mijenjanje palete sa dvije bočne ploče i može rukovati sa krhkim proizvodima, koji se ne mogu okretati ili naginjati. Pritisak na teret je vrlo osetljiv zahvaljujući direktnom podešavanju ili preko birača pritiska sa četiri položaja. Toppi Side Press uglavnom traži farmaceutska i kozmetička industrija jer ostvaruje brzu zamjenu paleta i ne zauzima puno prostora.
Veličina palete: Do 1000x1200 mm otvoreno ili do dna
Kapacitet: Do 1200 kg
Minimalno i maksimalno otvaranje: X
Vuča: Električno
Rotacija: X
Baterija pogona: Olovna baterija
Performanse: U prosjeku 30 paleta / sat
Performanse: X
Dimenzije bočnih ploča:  800 x 1300 mm
Kontrola bočnog pritiska: Nezavisno
Transfer paleta: Bočno micanje
Oni su isti: Bočni pretvarač i bočni pretvarač presjekač