Startni paket pakiranja za moju e-trgovinu

PREPORUČENO ZA VAS

Papirne trake za ljepljenje kutija  s vodenom aktivacijom
GUMMED TRAKA GLATKA

Od 22.47 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PS

Od 663.52 HRK

Uz stroj za puhanje zračnih jastučića i 2 role - treća rola gratis
E-SHOP PACK

Od 9,048.00 HRK

Papir za ublažavanje udara
GEAMI WRAP PAK

Od 215.49 HRK

Ručna dispenzer kutija za rezani papir
EXBOX MINI

Od 347.22 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PJS

Od 845.99 HRK

Samoljepljive vreće za dokumente
DP

Od 0.20 HRK

Kuverta s mjehurićastom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 0.60 HRK

POF folija za opću uporabu
POF STANDARD 15

Od 448.33 HRK

3M Trake za opasne zone
767L

Od 73.21 HRK

3M Duploljepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 60.92 HRK

Dispenzer za utišavanje trake
H15 SILENT

Od 56.25 HRK

Akrilna selotejp traka za opću upotrebu
GA AKRILNA RUČNA

Od 5.47 HRK

Folija za popunjavanje prostora
FAX FOLIJA

Od 565.50 HRK

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 1,437.20 HRK

Ekološki prihvatljiva rješenja za moju e-trgovinu

PREPORUČENO ZA VAS

Papirne trake za ljepljenje kutija  s vodenom aktivacijom
GUMMED TRAKA GLATKA

Od 22.47 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PS

Od 663.52 HRK

Uz stroj za puhanje zračnih jastučića i 2 role - treća rola gratis
E-SHOP PACK

Od 9,048.00 HRK

Papir za ublažavanje udara
GEAMI WRAP PAK

Od 215.49 HRK

Ručna dispenzer kutija za rezani papir
EXBOX MINI

Od 347.22 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PJS

Od 845.99 HRK

Samoljepljive vreće za dokumente
DP

Od 0.20 HRK

Kuverta s mjehurićastom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 0.60 HRK

POF folija za opću uporabu
POF STANDARD 15

Od 448.33 HRK

3M Trake za opasne zone
767L

Od 73.21 HRK

3M Duploljepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 60.92 HRK

Dispenzer za utišavanje trake
H15 SILENT

Od 56.25 HRK

Akrilna selotejp traka za opću upotrebu
GA AKRILNA RUČNA

Od 5.47 HRK

Folija za popunjavanje prostora
FAX FOLIJA

Od 565.50 HRK

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 1,437.20 HRK

Najbrži način pakiranja za moju e-trgovinu

PREPORUČENO ZA VAS

Papirne trake za ljepljenje kutija  s vodenom aktivacijom
GUMMED TRAKA GLATKA

Od 22.47 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PS

Od 663.52 HRK

Uz stroj za puhanje zračnih jastučića i 2 role - treća rola gratis
E-SHOP PACK

Od 9,048.00 HRK

Papir za ublažavanje udara
GEAMI WRAP PAK

Od 215.49 HRK

Ručna dispenzer kutija za rezani papir
EXBOX MINI

Od 347.22 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PJS

Od 845.99 HRK

Samoljepljive vreće za dokumente
DP

Od 0.20 HRK

Kuverta s mjehurićastom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 0.60 HRK

POF folija za opću uporabu
POF STANDARD 15

Od 448.33 HRK

3M Trake za opasne zone
767L

Od 73.21 HRK

3M Duploljepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 60.92 HRK

Dispenzer za utišavanje trake
H15 SILENT

Od 56.25 HRK

Akrilna selotejp traka za opću upotrebu
GA AKRILNA RUČNA

Od 5.47 HRK

Folija za popunjavanje prostora
FAX FOLIJA

Od 565.50 HRK

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 1,437.20 HRK

Nekoliko inovativnih rješenja pakiranja za e-trgovine

PREPORUČENO ZA VAS

Papirne trake za ljepljenje kutija  s vodenom aktivacijom
GUMMED TRAKA GLATKA

Od 22.47 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PS

Od 663.52 HRK

Uz stroj za puhanje zračnih jastučića i 2 role - treća rola gratis
E-SHOP PACK

Od 9,048.00 HRK

Papir za ublažavanje udara
GEAMI WRAP PAK

Od 215.49 HRK

Ručna dispenzer kutija za rezani papir
EXBOX MINI

Od 347.22 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PJS

Od 845.99 HRK

Samoljepljive vreće za dokumente
DP

Od 0.20 HRK

Kuverta s mjehurićastom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 0.60 HRK

POF folija za opću uporabu
POF STANDARD 15

Od 448.33 HRK

3M Trake za opasne zone
767L

Od 73.21 HRK

3M Duploljepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 60.92 HRK

Dispenzer za utišavanje trake
H15 SILENT

Od 56.25 HRK

Akrilna selotejp traka za opću upotrebu
GA AKRILNA RUČNA

Od 5.47 HRK

Folija za popunjavanje prostora
FAX FOLIJA

Od 565.50 HRK

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 1,437.20 HRK

Početna automatizacija pakiranja za moju e-trgovinu

PREPORUČENO ZA VAS

Papirne trake za ljepljenje kutija  s vodenom aktivacijom
GUMMED TRAKA GLATKA

Od 22.47 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PS

Od 663.52 HRK

Uz stroj za puhanje zračnih jastučića i 2 role - treća rola gratis
E-SHOP PACK

Od 9,048.00 HRK

Papir za ublažavanje udara
GEAMI WRAP PAK

Od 215.49 HRK

Ručna dispenzer kutija za rezani papir
EXBOX MINI

Od 347.22 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PJS

Od 845.99 HRK

Samoljepljive vreće za dokumente
DP

Od 0.20 HRK

Kuverta s mjehurićastom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 0.60 HRK

POF folija za opću uporabu
POF STANDARD 15

Od 448.33 HRK

3M Trake za opasne zone
767L

Od 73.21 HRK

3M Duploljepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 60.92 HRK

Dispenzer za utišavanje trake
H15 SILENT

Od 56.25 HRK

Akrilna selotejp traka za opću upotrebu
GA AKRILNA RUČNA

Od 5.47 HRK

Folija za popunjavanje prostora
FAX FOLIJA

Od 565.50 HRK

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 1,437.20 HRK

Automatsko sortiranje robe za moju e-trgovinu

PREPORUČENO ZA VAS

Papirne trake za ljepljenje kutija  s vodenom aktivacijom
GUMMED TRAKA GLATKA

Od 22.47 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PS

Od 663.52 HRK

Uz stroj za puhanje zračnih jastučića i 2 role - treća rola gratis
E-SHOP PACK

Od 9,048.00 HRK

Papir za ublažavanje udara
GEAMI WRAP PAK

Od 215.49 HRK

Ručna dispenzer kutija za rezani papir
EXBOX MINI

Od 347.22 HRK

Dvoslojni kraft papir za amortiziranje
PJS

Od 845.99 HRK

Samoljepljive vreće za dokumente
DP

Od 0.20 HRK

Kuverta s mjehurićastom folijom
MAIL LITE GOLD

Od 0.60 HRK

POF folija za opću uporabu
POF STANDARD 15

Od 448.33 HRK

3M Trake za opasne zone
767L

Od 73.21 HRK

3M Duploljepljiva za tešku aplikaciju
9088

Od 60.92 HRK

Dispenzer za utišavanje trake
H15 SILENT

Od 56.25 HRK

Akrilna selotejp traka za opću upotrebu
GA AKRILNA RUČNA

Od 5.47 HRK

Folija za popunjavanje prostora
FAX FOLIJA

Od 565.50 HRK

Folija malih dimenzija za ublažavanje udara
BWIB MALI

Od 1,437.20 HRK