CRYOVAC GOTOVA JELA

Cryovac materijali za pakiranje gotovih jela

• Ambalažni materijal za svježa i smrznuta gotova jela koji štite okus i kvalitetu

-
• Ambalažni materijal za sjveža i smrznuta gotova jela koji štite okus i kvalitetu