TL5P

Automatski vertikalni stroj za vezivanje

Automatski vertikalni stroj za vezivanje TL5P, sa glavom za vezivanje postavljenom bočno u odnosu na pravac kretanja proizvoda, automatski vezuje proizvode/terete/paletizirane proizvode svih dimenzija. Ima mogućnost obavljanja jednog ili više vertikalnih vezova

Vrsta trake PET+PP

Širina trake 8-19 mm

Debljina trake 0.5-1.0 mm

Sila zatezanja 3000 N

Kapacitet n.a.

Veličina luka n.a.

Vrsta spoja: brtvljenje ili zavarivanje

Težina n.a.

Electrical requirements 400V, 3PH, 50Hz

Options:
• Sword