TILT WATCH PLUS

Indikatori nagiba sa staklenim kuglicama

•Ukazuje da je paket nagnut uljevo, udesno ili čak u potpunosti prevrnut
•Prodaje se u kutijama, cijena po komadu

-
•Indicate the degree package was tilted to the left, right or even complete overturn •Sold in boxes, priced per piece