T110

Električni uređaj za termoskupljajuće PE folije s rotacijskom pločom

Uređaj T110 radi na električni pogon i stoga je vrlo siguran i praktičan; može se sigurno koristiti i lako se pokreće. Također je moguće personalizirati postupak skupljanja, preko parametara na panelu, ovisno od karakteristika proizvoda i folije.
Napajanje 380V
-