STRAPPING ŽICA

Žica na kolutu

Žica za vezivanje
Širina materijala 800 m
Promjer materijala 2,8 mm
Vrsta materijala Žica
Koristi se za VK 42, VK 12, VK 23, VK 30
-