SPOT BOT BLE

Uređaj za nadgledanje štete

SpotBot BLE, u suradnji sa Bosch-om, čini opskrbni lanac transparentnim. Kada se jednom postavi na pošiljku, SpotBot BLE mjeri i snima temperatutu, vlažnost, prevrtanje i udarce, sa podacima koji se mogu vidjeti  putem mobilne aplikacije.