ROTOTECH CS-CW

Automatski stroj za omatanje paleta s rotirajućom rukom

Rototech CS-CW stroj sa rotirajućom rukom pogodan za omatanje nestabilnih paleta sa komisioniranom robom što ga čini idealnim za logističke centre. Ima podesivu dužinu ruke što ga čini pogodnim za omatanje paleta dimenzija i do 1400x1400mm. Stroj automatski započinje i završava proces omatanja tako što na kraju prepegla stretch foliju (model CS) ili je zavari (model CW). Također, ovi strojevi mogu se pokrenuti putem daljinskog upravljača čime se štedi vrijeme operatera i/ili vozača viljuškara.

Tip nosača folije 308 FR (EM kočnica), 508 PDS

Kontrol panel

Podešavanje predistezanja na modelu PDS ili zatezanja na modelu FR

Brzina rotacije ruke

Broj namotaja na vrhu i u dnu palete

Brzina nosača role gore/dolje

Start sa kote "0"

Visina započinjanja omatanja

Snimanje ciklusa omatanja

Ciklusi i programi izmenjivi prema potrebi korisnika

Ciklus prema gore, prema dolje ili alternativni ciklus

Ciklus omatanja sa postavljanjem prekrivki

Ciklus sa uključenim pritiskivačem palete

Opcije

Zaustavna ivica za različite palete

Pritiskivač palete sa hodom od 600, 800 i 1000mm

Nosač role za širinu folije od 750mm 

Trn za rolu folije Ø 50mm

Uređaj za automatsko odsecanje folije

Uređaj za ojačavanje paleta sistemom užeta gore

Nosač role za mrežastu foliju

Fotoćelija za tamne proizvode

Zupčanici za predistezanje 150%, 200%, 250% ili 300% 

Rconnect - Industrija 4.0    3 godine; 5 godina

Uže na potezanje za start ciklusa