ROTOTECH 3000

Automatski stroj za omatanje paleta s rotirajućom rukom

Rototech 3000 stroj za omatanje sa rotirajućom rukom predviđen za rad u sklopu automatske linije. Stroj je opremljen sistemom za hvatanje i odsjecanje folije (model CS) ili sistemom za hvatanje, odsjecanje i varenje završetka folije (model CW) kako bi se eliminirao efekat "repa" prilikom završetka omatanja.

Tip nosača folije PGS

Kontrol panel

12 programskih +12 MLC višeslojnih receptura omatanja

Ciklus omatanja gore/dolje

Ciklus omatanja sa postavljanjem prekrivki

Brzina rotacije ruke

Brzina nosača role gore/dolje

Zatezanje folije

Predistezanje folije ( samo kod PVS modela)

Broj namotaja na vrhu i u dnu palete

Ojačavanje palete u određenoj zoni

Visina započinjanja omatanja

Podešavanje vremena odsecanja i varenja folije

Omotaji sa folijom dovedenom u uže kao i % sužavanja folije

Opcije

Zaštita od hrđe

Pritiskivač palete sa hodom od 1200mm

Nosač role za širinu folije od 750mm 

Uređaj za dovođenje folije u uže sa gornje/donje strane

Zupčanici za predistezanje 150%, 200%, 250% ili 300% 

Rconnect - Industrija 4.0    3 godine; 5 godina

Razmijena signala

Metalne ograde, svijetlosne barijere i vrata sa mikroprekidačem

Različiti transporteri za transporter paleta