ROTATING TABLES 90

Rotacijska platforma 90°

Valjkasti stol od 90 ° je sustav rotacije palete od 90 ° bez mijenjanja prednje fronte valjkastim ili lančanim transporterima. Dostupan sa ili bez štitnika, koristi se kao zamjena za središnji transporter paletiziranog stroja za istovar tereta okomito na smjer uvlačenja, zadržavajući prednji dio dio poda.
Dužina X
Korisna širina: 1100 - 1300 mm
Presjek valjaka: 60 - 89 mm
Nagibni valjci: 70 - 120 mm
-