PRE-LOOPED ŽICA

Čelična žica s petljom na jednom kraju

Žica za predutovar
Širina materijala 3700 mm
Promjer materijala 2,8 mm
Vrsta materijala Prethodno upetljana žica
Koristi se za koju opremu V-Press 860, VL 225, VL 500
-