OR-V 40

Pneumatski alat za spajanje čelične trake spojnicom

Pneumatski alat za spajanje trake sa spojnicama za mobilne aplikacije. Spajanje trake pomoću jednog ureza 

Vrsta trake vlačna čvrstoća 850 N/mm2                                        vlačna ćvrstoća 1100 N/mm2
Širina trake 19 - 25 - 32 mm 
Debljina trake 0.8 – 1.0 mm za ćeličnu traku od 850 N/mm2               0.6 – 0.8 mm za čeličnu traku od 1100 N/mm2 
Težina 4.1 kg
Sila zatezanja 8400 N
Vrsta spoja:  brtve s jednim rezervnim zarezom
Tlak zraka 6 bar
Potrošnja zraka 3 Nl/s
-