OR-H 47

Ručni alat za vezivanje čelične trake bez spojnica

Ručni alat bez spojnica za mobilne aplikacije predstavlja ekonomično rješenje za ručnu aplikaciju. Jednostavan, lagan i brz. Brzo i jednostavno ubacivanje trake. Ergonomičan dizajn. Fleksibilna upotreba: Srednji do veoma teški paketi različitih tipova i dimenzija. Zatezanje i spajanje trake bez napora. Jednostavno održavanje.
Vrsta trake vlačna čvrstoća 850 N/mm2                                        vlačna čvrstoća 1100 N/mm2
Širina trake 13 - 16 – 19 mm
Debljina trake 0.38 -0.63 mm 
Težina 3.5 kg 
Sila zatezanja n.a.
Vrsta spoja:  bez spojnica
Tlak zraka n.a.
Potrošnja zraka n.a.
-