OPS WATCH

Praćenje vibracija & analiza

Nadgledanje vibracija u realnom vremenu prikazuje promjene niskofrekventnih nivoa vibracija opreme i identificira promjene kada se pojave. Sistem za nadgledanje vibracija alarmira kada vibracije pređu uobičajeni opseg i preusmjerava podatke o stanju u centralu putem platforme koja je hostana na mreži putem WiFi komunikacije.