MOBILE DUAL PRESS

Mobilni dualni izmjenjivač paleta

Toppi Ph Dual Press je električni paletar koji može mijenjati paletu u dvostrukom režimu: (a) režim okretanja tereta za 180 °, za sirovine kao što su vreće, boce, bubnjevi, velike vreće, kante itd. I (b) bočni režim preše (bez okretanja), za gotove proizvode, pakirane u kutije. Može podnijeti opterećenja do 1500 kg, dok je maks. otvor viljuški 1780 mm. Okvir je izveden sa širokim osnovnim nogama kako bi se moglo rukovati sa otvorenim i zatvorenim donjim paletama.
Veličina palete: Do 1000x1200 mm otvoreno ili do dna
Kapacitet: Do 1200 / 1500 kg
Minimalno i maksimalno otvaranje: 760 - 1550 mm / 550 - 1780 mm
Vuča: Električno
Rotacija: Ručno
Baterija pogona: Olovna baterija
Performanse: U režimu prese 30 paleta / sat
Performanse: U režimu okretanja 18 paleta / sat
-