MINIPARTNER

Manipulator s duplim kablom

Pneumatski manipulator MINIPARTNER sa dvostrukim kablom opremljenim jednostavnim alatima za hvatanje, omogućava rukovanje laganim teretima u bestežinskom stanju u cijelom radnom području. Alat za hvatanje povezan je sa balansnom grupom pomoću dva nezavisna čelična kabla kako bi se zagarantirala maksimalna sigurnost.