LOGI MHS

Razvoj softvera i integracija

LCS razvija kompletna softverska rješenja za automatizaciju poslovanja u skladištima i manipulaciju materijalima. On razvija i integrira različite softverske nivoe i osigurava kontrolu i menadžment nad procesima od PLC-a (programmable logic controller) preko WCS (warehouse control system) do WMS (warehouse management system). LogiMHS (material handling system) je modularno rješenje koje nudi LCS za potrebe rukovanja i menadžmenta materijalima koje je primjenjljivo i prilagodljivo različitim zahtjevima na projektu.