KORRVU ANTI KOROZIVNA ZAŠTITA

Sistem zaštite proizvoda unutar kutije pomoću specijalne folije

•Kutija sa sistemom pakiranja u jednom koraku sa zaštitom od udarca i korozije
-
• The one-step method (Korrvu + Intercept technology) for both blocking and corrosion protection