IN LINE MASTER INVERTER LOGY

Sistem linijskog izmjenjivanja paleta

Toppi Master Inverter Logi linearni je mjenjač paleta koji omogućuje nježnu zamjenu paleta. Dvije bočne ploče, zajedno sa stražnjim patentnim zatvaračem, podupiru proizvod na tri strane za sigurno prevođenje i zamjenu palete. Zahvaljujući dvostranom ulazu i paletama koje se približavaju. Ovaj sustav automatske zamjene paleta savršeno je rješenje za odvajanje zone čišćenja od ostalih područja.
-
Toppi Master Inverter Logi linearni je mjenjač paleta koji omogućuje nježnu zamjenu paleta. Dvije bočne ploče, zajedno sa stražnjim patentnim zatvaračem, podupiru proizvod na tri strane za sigurno prevođenje i zamjenu palete. Zahvaljujući dvostranom ulazu i paletama koje se približavaju. Ovaj sustav automatske zamjene paleta savršeno je rješenje za odvajanje zone čišćenja od ostalih područja. Toppi Master Inverter dizajniran je za potpuno integriranje u logističke linije, za spajanje na potrebne slagače kako bi se postigle najviše performanse. Dizalici / uređaji za pomični lim i drugi uređaji mogu biti na raspolaganju kako bi se iskoristila većina logističkih instalacija