IN LINE L-SHAPE LOGY

Sistem linijskog izmjenjivanja paleta u L-obliku

Toppi L Shape Logi naginje teret unatrag omogućavajući nježnu i ekonomičnu zamjenu paleta. Dvije bočne ploče zajedno sa stražnjom platformom podupiru proizvod s tri strane kako bi se sigurno izvršila operacija zamjene paleta. Njegova konfiguracija omogućuje rukovanje velikim brojem proizvoda, uključujući gomilu kutija, boca itd. Toppi L Shape je brz i snažno dizajniran za 24/7 rad.
-
Toppi L Shape Logi naginje teret unatrag omogućavajući nježnu i ekonomičnu zamjenu paleta. Dvije bočne ploče zajedno sa stražnjom platformom podupiru proizvod s tri strane kako bi se sigurno izvršila operacija zamjene paleta. Njegova konfiguracija omogućuje rukovanje velikim brojem proizvoda, uključujući gomilu kutija, boca itd. Toppi L Shape je brz i snažno dizajniran za 24/7 rad. Verzija izmjenjivača paleta Toppi L Shape može se isporučiti u kompletu s valjkastim transporterom na donjoj platformi i spremna za ugradnju u logističke linije. Potpuno automatizirana konfiguracija paketa za slaganje L Shape može jamčiti veće performanse. Njegov uređaj za centriranje može nadoknaditi različitu veličinu palete tijekom postupka zamjene palete, kako bi teret usredsredio na paletu. Mjere opreza, sigurnosne zavjese, prigušivači zvuka, metalne rešetke uvijek su osigurane za cjelokupnu zaštitu i zaštitu rukovatelja.