I-PACK

Automatski sistem za smanjenje praznog prostora

I-Pack® sistem je dizajniran da smanji troškove transporta, operacije i potrošnog materijala za pojedinačne pošiljke tako što će prilagoditi paket i optimizirati produktivnost za B2C ispunjavanje naloga. Nakon što se formira kutija i ubaci sadržaj, kartonska klapna se preklopi da bi se formirala adekvatna dimenzija kutije koja je zapečaćena poklopcem.