HSM V-PRESS 820 PLUS

Snažna i ergonomična preša za baliranje

Zahvaljujući snažnom motoru, ergonomskom dizajnu i sofisticiranoj i inovativnoj tehnologiji, HSM V-Press 820 kombinira sve prednosti prese za baliranje u jedan stroj.

Snaga pritiskanja 178 kN
Specifična snaga pritiskanja 19.23 N/cm²
Pogonska snaga 4 kW
Napajanje 400 V / 50 Hz
Trajanje ciklusa  23 s
Volumenski protok  6,25 m³/h
Visina tereta 928 mm
Težina bala 1195 x 558 mm
Metoda utovara 250 Kg
Dimenzije stroja D x Š x V 1700 x 1075 x 2499 mm
Težina stroja 1300 kg
Metoda vezivanja vertical
Broj vezova 4
Vrsta materijala traka za vezivanje
-