HSM HL 4812

Horizontalna preša za baliranje

HSM HL 4812 dizajniran je sa konceptom rada i tehničkim karakteristikama idelanim strojem za maloprodaju hrane i mala centralna skladišta. Može se puniti ručno ili putem transportera. Izbacivanjem bala stroj rukuje efikasno i sigurno uz minimalan napor rukovaoca.

Snaga pritiskanja 480 kN
Specifična snaga pritiskanja 58 N/cm²
Pogonska snaga 15 kW
Napajanje 400 V / 50 Hz
Cycle time  33,5 s
Trajanje ciklusa  95 m³/h
Otvor za utovar Š x D 1020 x 1250 mm
Bala Š x V x D 1100 x 750 x 1200 mm
Težina bala 420 Kg
Metoda utovara ručno
Dimenzije stroja D x Š x V 5158 x 1642 x 2550 mm
Težina stroja 5899 kg
Metoda vezivanja horizontalno
Broj vezova 4
Vrsta materijala žica
-