HS800

do 3900 pak/h, do 350mm visina

Serija HS s kontinuiranim uzdužnim varenjem i prekidnim ciklusom ili box motion sistemom. Folije koje se mogu koristiti: poliolefin i polietilen, s povijenom folijom ili s ravnom folijom uz sistem PX. Uređaj HS800 ima var od 820 mm i max. visina proizvoda 350 mm. Model HS800 je kompatibilan s tunelom T852H. Maksimalna produktivnost uređaja do 3900 pak/h
Napajanje 220 - 240 / 380 - 415 V, 3PH + PE / 3PH + N + PE
-