GENESIS FUTURA XL

Automatski stroj za omatanje paleta s rotirajućim prstenom

Genesis Futura XL je automatski stroj za omatanje stretch folijom s rotirajućim prstenom s patentiranim sustavom koji stvara električnu energiju za motiliiziranu jedinicu za predistezanja tijekom rotacije prstena. Uz to, motiliiziranu jedinicu za rastezanje napajaju baterije kada prsten nije u pogonu. To omogućuje rad stroja bez kliznih električnih kontakata, što uklanja problem trošenja i treperenja kontakata, što omogućuje upotrebu stroja u prašnjavom i vlažnom okruženju i pravilnu ravnotežu rotacijskih masa.

Tip nosača folije BSCSP

Opcije

·        Pritiskivač paleta sa mehaničkim ili pneumatskim pogonom

·        Podizač paleta sa pneumatskim (<2000kg) ili hidrauličnim pogonom (>2000kg)

·        Uređaj za postavljanje prekrivki prije ili unutar stroja

·        Uređaj za dovođenje folije u uže sa gornje, donje ili gornje i donje strane

·        VCA4 – automatski aplikator kartonskih rubnjaka

·        ARC automatski sistem za izmjenu rola folije

·        NIP&TUCK sistem za završetak omatanja bez repa i potrebe za varenje folije

·        Uređaj za hvatanje, odsecanje i varenje folije sa kontrastom

·        Nosač role za širinu folije od 750mm