ANTISTATIK PJENA

PE pjena sa aditivom za statičko rasipanje

•Ekstrudirana polietilenska pjena u obliku štapića od unaprijed isječenih štitnika uglova
•vrlo lagana i otporna na udarce
•Prodaje se u kutijama, cijena na 1000 komada

-
•Extruded polyethylene foam in form of sticks of pre-cut corner protectors •Lightweight and shock resistent •Sold in boxes, priced per '000 pcs