DEVIO 90

Preusmjerivač paleta 90°

Devio 90 ° je sistem za prijenos palete od 90 ° u odnosu na kretanje uvlačenja. Sastoji se od 2 nezavisna transportera (valjak i lanac), od kojih je jedan postavljen na liftu. Prednji dIo palete je modificiran. Standardni modeli dostupni su: (a) Jedan valjkasti transporter 1550x1100 mm i lančani transporter na pneumatskom uređaju za podizanje, (b) dva valjna transportera 1500x1100 mm na neovisnim pneumatskim podizačima i lančani transporter duljine 3000 mm, (c) dva valjna transportera 1500x1200 mm na neovisnim pneumatskim podizačima i lančani transporter duljine 4500 mm