CR 26A

Pneumatski alat za vezivanje čelične trake

Pneumatski alat za spajanje trake sa spojnicama za stacionarne aplikacije. Spajanje trake pomoću jednog ureza 
Vrsta trake vlačna čvrstoća 850 N/mm2                                        vlačna čvrstoća 1100 N/mm2
Širina trake 25 – 32 mm
Debljina trake 0.8 – 1.0 mm za čeličnu traku od 850 N/mm2               0.6 – 0.8 mm za čeličnu traku od 1100 N/mm2 
Težina 9.3 kg
Sila zatezanja up to 8400 N
Vrsta spoja:  brtve s jednim rezervnim zarezom
Tlak zraka 6 bar
Potrošnja zraka 6.4 Nl/s za zatezanje i 14 Nl/s za brtvljenje 
-