CR 24A

Pneumatski alat za vezivanje čelične trake

Pneumatski alat za spajanje trake sa spojnicama za stacionarne aplikacije. Spajanje trake pomoću jednog ureza 
Vrsta trake vlačna čvrstoća 850 N/mm2                                        vlačna čvrstoća 1100 N/mm2
Širina trake 13 - 16 19 mm
Debljina trake 0.8 – 1.0 mm za čeličnu traku od 850 N/mm2               0.6 – 0.8 mm za čeličnu traku od 1100 N/mm2 
Težina 3.2 kg
Sila zatezanja 7000 N
Vrsta spoja:  brtve s jednim rezervnim zarezom
Tlak zraka 4 bar
Potrošnja zraka 3.4 Nl/s
-