COMPACTA SPR-SPG

Automatska horizontalna strečirka za polu-proizvode

Ova automatska horizontalna strečirka razvijena je za potrebe pakiranja poluproizvoda na kartonskoj podloški na brz, jednostavan i jeftin način.