COMPACTA 4-6-9-12

Ručna horizontalna strečirka

Compacta je osnovna serija stroj za horizontalno strečiranje koja pokriva široku paletu različitih zahtjeva za ovom vrstom pakiranja. Nosač role ima direktno kočenje i sistem za brzo i lako postavljanje role stretch folije. Proces strečiranja započinje se pritiskom na pedalu što omogućava operateru da prilikom strečiranja ima obje ruke slobodne i povećava sigurnost u radu.