Uvođenje poreza na plastiku. Hoće li to utjecati na tržište stretch i termoskupljajućih folija?

Uvođenje poreza na plastiku. Hoće li to utjecati na tržište stretch i termoskupljajućih folija?

Uvođenje poreza na plastiku. Hoće li to utjecati na tržište stretch i termoskupljajućih folija?

UVOĐENJE POREZA NA PLASTIKU. HOĆE LI TO UTJECATI NA TRŽIŠTE STRETCH I TERMOSKUPLJAJUĆIH FOLIJA?

Kako nam se približava uvođenje “ poreza na plastičnu ambalažu” - Velika Britanija počinje oporezivanje u travnju 2022.godine, dok ga je Italija najavila za siječanj 2022.-  od kritične važnosti postaje razumijevanje razlika između novonastalih, bio-baziranih, postindustrijskih (PIR), post-potrošačkih (PCR) plastičnih sirovina i načina na koji će one utjecati na tržište stretch i termoskupljajućih folija.

Krenimo od toga što je zapravo ovaj „porez na plastičnu ambalažu“.

 

UVOĐENJE POREZA NA PLASTIČNU AMBALAŽU. HOĆE LI UTJECATI NA POSKUPLJENJE TERMO I STRETCH FOLIJA?

Trenutni podaci o porezu na plastičnu ambalažu su prilično nejasni. Izvor koji bi mogao opisati ono što nas očekuje mogao bi biti politički dokument, koji je britanska vlada objavila 20. srpnja 2021. Prema njemu, „proizvođači plastične ambalaže, uvoznici plastične ambalaže, poslovni korisnici proizvođača i uvoznika plastične ambalaže i potrošači koji kupuju plastičnu ambalažu ili robu u plastičnoj ambalaži ”biti će podložni porezu. “Ovo je novi porez koji će se primjenjivati ​​na plastičnu ambalažu proizvedenu ili uvezenu u zemlju, koja ne sadrži najmanje 30% reciklirane plastike. Plastična ambalaža je ambalaža koja u svojoj težini ima najzastupljeniju plastiku. Uvezena plastična ambalaža podliježe oporezivanju, bez obzira na to je li ambalaža nenapunjena ili napunjena ... Cilj poreza je pružiti jasan gospodarski poticaj tvrtkama za upotrebu reciklirane plastike u proizvodnji plastične ambalaže, što će stvoriti veću potražnju za tim materijalom. Zauzvrat, to će potaknuti povećanu razinu recikliranja i prikupljanja plastičnog otpada, preusmjeravajući ga dalje od odlagališta ili spaljivanja. ”

Postaje jasno da će porez izravno utjecati na termoskupljajuće i stretch folije koje ne sadrže 30% reciklirane plastike. Međutim, čini se da postoji određeni nesporazum vezan za reciklirani sadržaj i njegovu upotrebu. Da pojasnimo.

 

PROIZVODNJA TERMO I STRETCH FOLIJA, IZ NOVONASTALIH, BIO-BAZIRANE, PIR-A I PCR-A PLASTIČNIH SIROVINA.

Dakle, što su novonastale, bio-bazirane, PIR i PCR plastične sirovine? Za učinkovito gospodarenje našim plastičnim otpadom, prvo moramo razumjeti razlike između PCR -a i PIR -a. Lako ih možemo definirati na sljedeći način:

  • Novonastale plastične sirovine su petrokemijske sirovine. Na primjer, prirodni plin ili sirova nafta koja nikada nije korištena ili prerađena. Takve sirovine zaslužne su za razvoj nove generacije mnogo tanjih plastičnih folija. Tako se danas mogu pronaći stretch folije na 10-12 mikrona koje mogu pružiti izvrsnu stabilnost palete i termoskupljajuće folije od 35-40 mikrona koje mogu obaviti jednako dobar posao kao prethodno dvostruko deblje folije. Iako su ove folije za termoskupljanje i stretch folije smanjile potrošnju plastike za 50% i više, ne mogu izbjeći porez na plastiku.
  • Plastične sirovine na biološkoj osnovi izrađene su od zelenih ili obnovljivih sirovina, npr. usjeva, sječke, šećerne trske i drugo. Ove folije (bilo termoskuljajuće ili stretch) mogu izbjeći porez na plastiku. Međutim, cijena tih sirovina je obično znatno viša od cijene novonastalih plastičnih sirovina, pa potencijalno mogu postati skuplje od cijene termoskupljajućih i stretch folija izrađenih od novonastalih sirovina s uključenim porezom na plastiku.
  • Postindustrijske reciklirane (PIR) plastične sirovine izrađene su od plastičnog otpada nastalog tijekom proizvodnog procesa koji nikada nije napustio proizvodnju. Prema ISCC-u, „postindustrijski materijal (otpad ili ostaci prerade) obuhvaća npr. materijal dobiven iz tokova otpada tijekom proizvodnih procesa korisnika sustava. Materijal koji se koristi u istom proizvodnom procesu i/ili se može preraditi, ponovno samljeti, ne može se smatrati reciklatom ”. Trenutno postoji nekoliko proizvođača stretch folije koji su uspjeli lansirati “stretch foliju s 30% postindustrijskog reciklata”. Međutim, debljina je obično od 17-20 mikrona. Osim toga, još uvijek nije jasno hoće li PIR stretch folija uspjeti izbjeći porez na plastiku, pri čemu većina zagovornika tvrdi da neće!
  • Post-potrošačke reciklirane plastične sirovine (PCR) izrađene su od otpada koji potrošači odbacuju, kada se više ne mogu koristiti za predviđenu namjenu. Prema ISCC-u, „Materijal nakon konzumacije definira se kao materijal koji stvaraju kućanstva ili komercijalni, industrijski i institucionalni objekti u svojoj ulozi krajnjih korisnika proizvoda, koji se više ne može koristiti za predviđenu namjenu. Ovo uključuje povrat materijala iz distribucijskog lanca ”. U ovom slučaju, napredni proizvođači termoskupljajućih folija, uspjeli su uključiti do 50% materijala nakon recikliranja, što nas čini optimistima u pogledu ovog proizvoda. Možda nećemo moći reći isto za stretch foliju. Za ovaj proizvod postoji samo nekoliko proizvođača koji trenutno predstavljaju „stretch foliju s 30% recikliranog post-potrošačkog granulata“. U svim slučajevima debljina ne može biti niža od 17 mikrona i čini se da postoje problemi sa stabilnošću kvalitete. Budući da stretch folije imaju izravan utjecaj na stabilnost i sigurnost opterećenja paleta, čini se da postoji samo nekoliko rješenja koja su dovoljno vjerodostojna.

Infographic PCR vs PIR_cro

 

TERMOSKUPLJAJUĆE I STRETCH FOLIJE u TEOL -u

U TEOL -u smo posvećeni  tehnološkom napretku u proizvodnji stretch i termoskupljajućih folija. Vjerujemo da je to jedini način da se lokalnoj industriji omogući vrhunska konkurentnost. Trenutno smo u mogućnosti testirati termoskupljajuće i stretch folije izrađene od sirovina na biološkoj osnovi kao i od postindustrijskog i post-potrošačkog granulata. Možete nas posjetiti na www.teolpack.com ili nam poslati poruku na info@teolpack.com, i netko od naših stručnjaka će vas kontaktirati.