AMPAG KOMBI

Zatvaranje kutija i vezivanja trakama u jednoj operaciji

Kombinacija naših strojeva za zatvaranje kutija vodoaktivirajućim papirnim trakama i vezivanja plastičnim trakama može se savršeno integrirati u vašu liniju pakiranja kako bi se trajno poboljšala efikasnost. Prvenstveno se gornji i donji dio kutije zatvori paprinim trakama, a zatim se kutija osigura plastičnim trakama.

Preporučeni materijal Gummed paper trake
Širina role  20 do 100mm
Duljina role 100 do 1.150m
Vanjski promjer role 200mm (300mm na zahtjev)
Kapacitet n.a.
Prilagodba radne visinet  n.a.
Power supply n.a.
Air supply n.a.
-