A1H680

Automatizirani sustav klamanja

JK A-Fast A1H680 automatiziran sustav klamanja je napravljen za 24/7 operacije uz besprijekorno vrijeme rada. Model s dugim spremnikom H odličan je za proizvodne linije, gdje treba obraditi puno materijala. Jedinica ima visoku brzinu pucanja do 750 klamerica u minuti. Također ima senzor spremnika za potpunu kontrolu nad statusom utovara i kontroler hranjenja za potpunu kontrolu potrošnje spajalica. Može se lako integrirati u bilo koju proizvodnu liniju, a dostupan je i u pneumatskom i u električnom pogonu.
Težina 6 kg
Dimenzije 484x78x398 mm
Dužina nogica municije 6-14 mm
Kapacitet spremnika 2860-6578 spojnica
Maksimalan pritisak 7 bar
Dužina nosa 21.5 mm
Aktivacija brzine 50 ms
Napajanje 24 V DC
-